Jesteś tutaj

Strona główna
E-USŁUGI

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Kancelaria świadczy usługi także drogą elektroniczną. W formie e-usługi udzielana jest doraźna pomoc prawna, mogą być w niej rozstrzygane proste, niezłożone zagadnienia prawne ( np. sporządzenie prostej umowy, pozwu, wezwania do zapłaty , uzyskanie opinii prawnej).

Realizacja e-usługi odbywa się w następujący sposób:

  1. Skierowanie do Kancelarii wniosku o udzielenie pomocy prawnej następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na dole strony.
  2. Kancelaria przesyła na podany w formularzu adres elektroniczny Klienta informację o koszcie i terminie wykonania usługi.
  3. Akceptacja zaproponowanych przez Kancelarię warunków wykonania e-usługi następuje poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy Kancelarii uzgodnionego wynagrodzenia. Bieg terminu realizacji usługi rozpoczyna się od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kancelarii.
  4. Kancelaria przesyła na e-mail Klienta wykonany przedmiot zlecenia. Na życzenie Klienta przedmiot zlecenia wysyłany jest także na wskazany adres zamieszkania/siedziby Klienta.Formularz:

Dozwolone formaty załącznika (do 2MB) to dokumenty: txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml oraz obrazy: gif, jpg, png i archiwa: bz2, gz, jar, rar, tar, zip.