Jesteś tutaj

Strona główna » ZAKRES USŁUG
PRAWO CYWILNE
  • postępowania odszkodowawcze,
  • postępowania w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
  • postępowania o ochronę dóbr osobistych,
  • postępowania dotyczące nieruchomości w tym postępowania wieczystoksięgowe,
  • postępowania w dotyczące podziału majtku wspólnego po ustaniu małżeństwa i rozliczeń z tym związanych,
  • postępowania spadkowe (o stwierdzenie praw do spadku, o dział spadku, o roszczenia z tytułu zachowku, zapisu),
  • przygotowanie projektów umów i opinii prawnych.