Jesteś tutaj

Strona główna » ZAKRES USŁUG
PRAWO GOSPODARCZE
  • doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców,
  • opracowywanie projektów umów, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie wniosków o zmianę danych tych podmiotów,
  • opracowywanie protokołów z przebiegu posiedzeń organów spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, opracowywanie projektów uchwał,
  • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych w/w podmiotów.