Jesteś tutaj

Strona główna » ZAKRES USŁUG
PRAWO PRACY
  • dochodzenie wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • postępowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania.