Jesteś tutaj

Strona główna
WSPÓŁPRACA

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących formach:

  • stałej obsługi prawnej,
  • jednorazowego zlecenia,
  • udzielania porad prawnych,
  • usług świadczonych na odległość.

Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie z Klientem, uzależniona jest od rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.
Proponowane sposoby rozliczeń z Klientem to:

  • system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych czynności/spraw,
  • system wynagrodzenia ryczałtowego, w którym wysokość wynagrodzenia jest jest stała i określona stawką miesięczną (obowiązujący przy zleceniu stałej obsługi prawnej),
  • system wynagrodzenia godzinowego, w którym wynagrodzenie pobierane jest za każdą godzinę pracy radcy prawnego a przewidywana liczba godzin oraz stawka godzinowa jest ustalana indywidualnie z Klientem.